top of page

VILKÅR FOR BRUK

AKSEPT AV VILKÅRENE OG BETINGELSENE

Denne avtalen for bruk (denne "avtalen") angir vilkårene og betingelsene som du kan bruke dette nettstedet under ("nettstedet").  Vennligst les denne avtalen nøye._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Dette nettstedet inneholder forskjellig informasjon knyttet tilEQORIA, United Citizens of Earth. ("EQORIA" eller "Vi") i form av tekst, grafikk, nyheter, rapporter og annet materiale (håndgripelig eller immateriellt) ("Innhold").  Ved å få tilgang til, surfe og /eller ved å bruke dette nettstedet erkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være juridisk bundet av denne avtalen.  Hvis du ikke godtar denne avtalen (og derfor ikke godtar å være bundet av denne avtalen), ikke bruk dette nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen når som helst ved å legge ut de endrede vilkårene på nettstedet vårt. 

RESTRIKSJONER PÅ BRUK AV MATERIALER


Du erkjenner at dette nettstedet inneholder innhold som er beskyttet av opphavsrett, varemerker, tjenestemerker, forretningshemmeligheter, patenter eller andre eiendomsrettigheter, og at disse rettighetene er gyldige og beskyttet i alle former, medier og teknologier som eksisterer nå og senere utviklet. Du erkjenner også at innholdet er og skal forbli eiendommen til EQORIA eller enhver annen part (hver "bidragsyter") som har vært involvert i utarbeidelsen eller publiseringen av innholdet. Du skal ikke på noe tidspunkt gjøre krav på eierskap over noe innhold på grunn av din bruk av eller noen rett til å bruke dette nettstedet, og du skal ikke gi eller opprette eller lide å eksistere noen pant eller andre sikkerhetsinteresser som oppstår derav. Du samtykker i å overholde alle lover om opphavsrett og varemerker, og du skal ikke hefte noen interesser i eller hevde noen rettigheter til innholdet. Du kan ikke endre, overføre, delta i salg eller overføring av, eller lage avledede verk basert på noe innhold, helt eller delvis. Du kan skrive ut kopier av innholdet, forutsatt at disse kopiene kun er laget for personlig, ikke-kommersiell bruk og at du opprettholder eventuelle merknader i innholdet, eller vedlikeholdes av bidragsyteren, for eksempel alle opphavsrettsmerknader, varemerkeforklaringer eller annet merknader om eiendomsrettigheter. Du skal ikke lagre noen vesentlig del av noe innhold elektronisk. EQORIA autoriserer deg til å se og bruke innholdet på denne siden utelukkende for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Bruk av innholdet på et hvilket som helst annet nettsted, inkludert ved koblinger eller innramming, eller i et hvilket som helst nettverksbasert datamaskinmiljø til ethvert formål er forbudt uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra EQORIA. For tillatelse til å bruke innhold fra denne nettsiden eller fra et nyhetsbrev forfattet og distribuert av EQORIA, be om skriftlig tillatelse og gi full attribusjon. Tillatelse bør bes ved å kontakte info@eqoria.com. Attribusjon for nettstedinnhold skal gis som følger: "Gjenoppgitt med tillatelse fra EQORIA.

FRASKRIVELSE AV GARANTI


INNHOLDET SOM LEVERES PÅ DETTE NETTSTEDET LEVERES SOM EN TJENESTE TIL MEDLEMMER AV OFFENTLIGHETEN. INFORMASJON PRESENTERET PÅ DENNE NETTSIDEN GIVER KUN TIL INFORMASJONSFORMÅL.  INGEN INFORMASJON PRESENTERET PÅ DETTE NETTSTEDET UTGJØR JURIDISK RÅDGIVNING, OG SKAPER IKKE ET ADVOKAT-KLIENT-RELASJON MELLOM EQORIA PARTY OG NOEN.
DU GJERNER OG GODTAR AT DETTE NETTSTEDET OG INNHOLDET DER LEVERES PÅ EN "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG".  INGEN AV EQORIA, NOEN AV DETS MEDLEMMER, TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER DERES RESPEKTIVA ANSATTE, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER (SAMMENLIGNENDE KOMPONENTER AV OSS, SAMMENLIGNENDE PARTER "") .
INGEN AV EQORIA-PARTENE GARANTERER AT DETTE NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRIT, ELLER AT DETTE NETTSTEDET, DEN SERVER ELLER NOEN FILER SOM ER TILGJENGELIG FOR NEDLASTING GJENNOM DETTE NETTSTEDET ER FRI FOR ANDRE DATAVIRUS.  DU ER UTTRYKKELIG ENIG I AT HELE RISIKOEN MED HENSYN TIL KVALITETEN OG YTELSEN PÅ DETTE NETTSTEDET OG NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV INNHOLDET ER FORTATT.
INGEN AV EQORIA-PARTENE GIR NOEN, OG FRASKRIVER SEG SPESIKKELT EVENTUELLE REPRESENTASJONER, GODTGJØRELSER, GARANTIER, ELLER GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, ANGÅENDE DETTE NETTSTEDET ELLER EVENTUELLE INNHOLD, INKLUDERT ELLER INKLUDERT ELLER ELLER ELLER INNHOLD OG IMPLISERINGER. IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.  UTTEN BEGRENSNING AV GENERELT I OVENFOR, FRASKRIVER ALLE EQORIA-PARTER GARANTIER MED HENSYN TIL EVENTUELLE RESULTATER SOM KAN VÆRE AV.

 

ANSVARSBEGRENSNING

 

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL NOEN AV EQORIA-PARTENE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE FORÅRSAKET AV DIN tillit til INFORMASJON INNHOLDT GJENNOM INNHOLDET PÅ NETTSIDEN.  DET ER DITT ANSVAR Å VURDERE NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN ELLER NYTTIGHETEN AV NOEN INFORMASJON ELLER INNHOLD TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDET.
UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL NOEN AV EQORIA-PARTENE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR AV ELLER KNYTTET TIL INNHOLDET, TJENESTEN ELLER DENNE AVTALEN, ENTEN ANNET BASERT, JURIDISK TEORI.
FORDI NOEN JURISDIKSJONER IKKE TILLATER FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR Uaktsomhet, FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, I SLIKE JURISDIKSJONER ER EQORIA-PARTENES ANSVAR BEGRENSET TIL DET STØRSTE BEGRENSNING.
DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLER FOR MISSIVN MED DETTE NETTSTEDET ER Å SLUTE BRUKE DETTE NETTSTEDET.

 

LENKER TIL ANDRE SIDER


Som en bekvemmelighet for deg, kan dette nettstedet med jevne mellomrom gi lenker til tredjeparts nettsteder gjennom lenker tilgjengelig på dette nettstedet, inkludert nettsteder til enheter som er tilknyttet EQORIA ("tredjepartsnettsteder") der vi mener det er passende. Lister over lenker er ikke komplette lister over relevante og/eller nyttige internettressurser.  Vår beslutning om å koble til et tredjepartsnettsted er ikke en godkjenning av innholdet på det koblede tredjepartsnettstedet. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR INNHOLDET PÅ EN TREDJEPARTS NETTSTED, OG HELLER GIR VI NOEN GARANTIER ELLER REPRESSENTASJONER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, ANGÅENDE INNHOLDET (ELLER NØYAKTIGHETEN, AKTUELLHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV SLIK INNHOLD) PÅ NOEN ELLER DETTE PARTER. INGEN ANSVAR AV NOEN ART I RELASJON TIL NOEN AV DET FOREGNEDE.  Du bør ta forholdsregler når du laster ned filer fra alle nettsteder for å beskytte datamaskinen din mot virus og andre destruktive programmer ms.  Hvis du bestemmer deg for å få tilgang til koblede tredjepartssider, gjør du det på egen risiko. Du bør rette eventuelle bekymringer til tredjepartssidenes administrator eller webmaster. 


INGEN RAMME TILLATT


Elementer av dette nettstedet er beskyttet av varemerker, varemerker, urettferdig konkurranse og andre statlige og føderale lover og kan ikke kopieres eller imiteres helt eller delvis på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av innramming eller speil. Ikke noe av innholdet for nettstedet vårt kan videresendes uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra EQORIA. 


BRUK AV PERSONLIG IDENTIFISERBARE INFORMASJON


EQORIAs praksis og retningslinjer med hensyn til innsamling og bruk av personlig identifiserbar informasjon er styrt i henhold til EQORIAs retningslinjer for personvern.

 

AVSLUTNING


EQORIA forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å begrense, suspendere eller avslutte denne avtalen og din tilgang til hele eller deler av nettstedet vårt eller innholdet, når som helst og av hvilken som helst grunn uten forvarsel eller ansvar. EQORIA forbeholder seg retten til å endre, suspendere eller avbryte hele eller deler av dette nettstedet eller innholdet når som helst uten forvarsel eller ansvar.

 

BRUKER MÅ OVERHOLDE GJELDENDE LOVER


Dette nettstedet og alle dets relative plattformer, innhold, applikasjoner, applikasjonsdata er desentralisert og distribuert over mange steder på internett.  EQORIA fremsetter ingen krav angående hvorvidt innholdet kan lastes ned eller er passende for bruk på planeten.  Hvis du går inn på dette nettstedet fra utenfor jurisdiksjonen til dine andre statsborgerskap, er du eneansvarlig for å sikre overholdelse av lovene i jurisdiksjonen til det statsborgerskapet.

 

DIVERSE


I tilfelle at noen del av avtalen anses for å være ugyldig eller ikke håndhevbar, skal den ugyldige eller ikke håndhevbare delen tolkes i samsvar med gjeldende lov så nært som mulig for å gjenspeile partenes opprinnelige intensjoner, og resten av avtalen skal forbli i full kraft.  Avsnittsoverskriftene her er kun gitt for referanse og skal ikke ha noen innvirkning på konstruksjonen eller tolkningen av avtalen. EQORIA unnlatelse av å håndheve din strenge oppfyllelse av noen bestemmelse i denne avtalen vil ikke utgjøre en fraskrivelse av retten til senere å håndheve en slik bestemmelse eller noen annen bestemmelse i denne avtalen.  Verken oppførselen mellom partene eller handelspraksis skal endre noen bestemmelse i avtalen. Avtalen skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i jurisdiksjonen til dine andre statsborgerskap, unntatt med hensyn til dens lovkonflikter.  Alle søksmål knyttet til innholdet, nettstedet eller denne avtalen må bringes inn i de føderale eller statlige domstolene i jurisdiksjonen til dine andre statsborgerskap, og du samtykker herved ugjenkallelig til jurisdiksjonen til slike domstoler.  Enhver søksmålsårsak du måtte ha med hensyn til innholdet, nettstedet eller denne avtalen må påbegynnes innen ett (1) år etter at kravet eller søksmålet oppsto, eller sperres. Denne avtalen inneholder hele avtalen mellom partene for dette nettstedet og erstatter alle eksisterende avtaler og all annen muntlig, skriftlig eller annen kommunikasjon mellom partene angående emnet. 
Du godtar å bruke innholdet og nettstedet kun til lovlige formål. Du har forbud mot enhver bruk av innholdet eller nettstedet som vil utgjøre en ulovlig krenkelse, gi opphav til ansvar eller på annen måte bryte med gjeldende lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov eller forskrift.

bottom of page