top of page
Modern Architecture

eqoria
CITIZEN ACADEMY

BLI UTDANNET FOR HARMONIEN

GJENNOMFØRENDE
8 MILLIARDER

OPPDRAGET

Å utdanne Eqoria Earth Citizens til å engasjere seg i medborgerskapsaktiviteter, å forstå det grunnleggende i EQORIA og opprettholde prinsippet om EQORIA Earth Constitution.

Citizen Academy gir utdanning som viktig veiledning for å nå og inkludere 8 milliarder jordborgere over hele verden, slik at vi kan bli forent som en kjærlig og respekterende singularitet. 

Citizen Academy bringer bevissthet, bevissthet og en bedre forståelse av jordens harmoni og oppnår som et resultat menneskelig modenhet med ansvarlige handlinger for alle jordarter og jordressurser.

Citizen Academy veileder og utdanner borgere til å engasjere seg i disse ansvarlige handlingene og fungerer som ett styrende sinn kalt EQORIA Earth Consortium og det utøvende organet kalt EQORIA Spaces.

Å tilby en digital plattform med pedagogiske multimediekurs og engasjerende aktiviteter støttet på alle språk gjør det mulig for innbyggerne å få de raskeste og rimeligste metodene og verktøyene.

programmer

AKADEMI-PLATTFORM

En Metaverse, nettbasert og mobil plattform tilbysEQORIA Earth Citizensved ganske enkelt å registrere deg på EQORIA.com-nettstedet eller mobilapplikasjonene.

 

Plattformen vil forlede innbyggerne til å ta mange handlinger som å registrere seg for å bli EQORIA Citizens, bruke sosiale grupper til å engasjere seg i aktiviteter med jevnaldrende, å bli med i EQORIA Earth Consortium for innbyggerne for å gi sin empiriske kunnskap og ferdigheter, for å bli sertifisert og belønnet for sine prestasjoner.

AKADEMIENS LÆREPLAN

 • INTRODUCTION​

 • EQORIA KUNNSKAP

  • UNDERDEQORIA 

  • EQORIA NETTSTED

  • EQORIA PRINSIPPER

  • EQORIA HARMONISME

  • EQORIA EARTH CONSTITUTION

  • EQORIA EARTH CONSORTIUM

  • EQORIA QORAVERSE, QORASPACE (QSPACE)

  • EQORIA RIAVERSE, RIASPACE (RSPACE)

  • EQORIA PLANETARISK SINGULARITETSINFRASTRUKTUR

  • EQORIA QSPACE CITIES​

  • EQORIA RSPACE BOLIGTRANSPORT

  • EQORIA DARTQOR-BESLUTNING OG RIKDOMSSYSTEM

  • EQORIA QSI-QUANTUM SYNTETISK INTELLIGENS

  • EQORIA EARTH ACADEMY

  • EQORIA BARN PARADIS

  • EQORIA LIFELAB HELSESYSTEM

  • EQORIA OSPACE-EARTH RESSURS HØSTINGSSYSTEMER

  • OG MER...

 • EQORIA BORGERSKAP

  • BORGERIDENTITET

  • EQORIA BORGERSKAP

  • BORGERAKTIVITETER

  • BORGERPRESTASJON

  • BORGERBElønninger

  • BORGERPRODUKTIVITETSPLATTFORMER

 • EQORIA REACH

  • EQORIA MOVIE​

  • EQORIA KOMMUNIKASJONSPLATTFORM

  • EQORIA CITIZEN PLATTFORM

  • EQORIA CITIZEN ENGAGEMENT PLATTFORM

  • EQORIA SOSIALE PLATTFORMER

 • EQORIA KUNNSKAP

  • EQORIA NÆRVÆR

   • EQORIA NETTSTED

  • EQORIA PRINSIPPER

  • EQORIA HARMONISME

  • EQORIA EARTH CONSTITUTION

  • EQORIA EARTH CONSORTIUM

  • EQORIA PLANETARISK SINGULARITETSINFRASTRUKTUR

   • EQORIA QSPACE CITIES​

   • EQORIA RSPACE BOLIGTRANSPORT

   • EQORIA DARTQOR-BESLUTNING OG RIKDOMSSYSTEM

   • EQORIA QSI-QUANTUM SYNTETISK INTELLIGENS

   • EQORIA EARTH ACADEMY

   • EQORIA BARN PARADIS

   • EQORIA LIFELAB HELSESYSTEM

   • EQORIA OSPACE-EARTH RESSURS HØSTINGSSYSTEMER

   • OG MER...

 • JORDBORGER KUNNSKAP

  • JORDARTER

 • PLANETKUNNSKAP

  • JORDRESSURSER

   • ATMOSFÆRE

   • HYDROSFÆRE

   • BIOSPHERE

   • KRYOSFÆRE

   • LITOSFÆRE

   • MAGNETOSFÆRE

   • MENNESKER

 • GALAKTISK KUNNSKAP

 • UNIVERS KUNNSKAP

bottom of page